עורך דין ונוטריון בפתח תקווה, ניר טולדנו טל: 03-9309677 נייד 052-3589798  050-3165083 

צוואה נוטריונית/צוואה בפני רשות


מהם התנאים לתחולתה של צוואה נוטריונית בפני נוטריון?

על פי האמור בחוק הירושה, צוואה בפני רשות נעשית על ידי המצווה באמירת דבריו בעל פה בפני נוטריון או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו לנוטריון (סעיף 22(א) לחוק הירושה)
הסעיף הנ"ל קובע כי צוואה בפני רשות תעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצואה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה...או בהגשת דברי הצוואה בכתב על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית  משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין כאמור.
סעיף 22 (ז) לחוק הירושה קובע כי דין נוטריון כדין שופט לעניין סעיף זה. בפסיקה נקבע שאין המשמעות שהמצווה חייב לכתוב בכתב ידו את דברי הצוואה ואולם, למצער על בית משפט להתרשם על מנת שצוואה נוטריונית תחשב כצוואה בפני רשות, כי המצווה דאג שיעלו בכתב את דברי צוואתו כערובה לאמיתות הצוואה ולגמירות דעתו.