יפוי כח נוטריוני

משרדנו מספק שרות של עריכה או אימות של יפוי כח נוטריוני לבנק למשכנתאות, לעסקת מכר או לכל מטרה אחרת וערוך לספק את השרות באופן מיידי.

מה מטרתו של יפוי כח נוטריוני?

 

יפוי כח הוא מסמךש שמעניק סמכות והרשאה לפעול עבור אותו אדם שחותם עליו. מטרתו של יפוי כח נוטריוני היא להעניק לאדם אחר, הנקרא “מיופה כוח”, את הסמכות לבצע עבורו פעולות משפטיות שונות עבור “מייפה הכוח”. תפקידו של הנוטריון ביפוי הכוח הנוטריוני  לאמת ולאשר את חתימתו של מייפה הכוח, ובכך להעניק  לו תוקף משפטי.

יפוי כח נוטריוני יכול להינתן לכל מטרה משפטית, כגון:

  • ביצוע עסקאות מקרקעין ונדל”ן 
  • ניהול נכסים
  • ייצוג בהליכים משפטיים שונים בכל הערכאות המשפטיות
  • קבלת החלטות רפואיות
  • קבלת החלטות אישיויות

לצורך מה נדרש יפוי כח נוטריוני לבנק למשכנתאות?

יפוי כח נוטריוני לבנק למשכנתאות נדרש לצורך מתן הלוואת משכנתא. במסגרת הליך לקיחת משכנתא, הלווה משעבד את הנכס הנרכש לטובת הבנק למשכנתאות, כערובה להחזר ההלוואה. על מנת להבטיח את זכויות הבנק במקרה שהלווים לא יעמדו בהחזרי ההלוואה, הבנק דורש מהלווים לחתום על ייפוי כוח נוטריוני.

יפוי הכוח הנוטריוני מעניק לבנק את הסמכות לבצע פעולות במקרקעין הממושכנים, כגון:

  • רישום המשכנתא בלשכת רישום המקרקעין
  • ביצוע מכירה כפויה של הנכס במידה והלווים לא יעמדו בהחזרי ההלוואה
  • קבלת תשלומים בגין הנכס

נוסח ייפוי הכוח הנוטריוני לבנק למשכנתאות נקבע על ידי הבנק וברוב המקרים לא ניתן לשינוי.

ייפוי הכוח הנוטריוני חייב להיחתם בפני נוטריון. הנוטריון מזהה את הלווים, מוודא שהם מבינים את משמעות יפוי הכוח, ומאמת את חתימתם.

קבלת ייפוי כוח נוטריוני לבנק למשכנתאות היא תנאי סף לקבלת הלוואת משכנתא. ללא ייפוי כוח זה, הבנק לא יאשר את ההלוואה.

מה מחיר אימות יפוי כח נוטרוני?

לנוחיותכם להלן מחירון נוטריון עבור אימות יפוי כח נוטריוני, נכון לשנת 2024:

אימות חתימה של אדם יחיד כחותם ראשון  218 ש”ח כולל מע”מ.

כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 85 ש”ח כל עותק נוסף מיפוי הכח הנוטריוני 85 ש”ח.

מכאן שכאשר נדרש אימות חתימה על יפוי כח לבנק למשכנתאות ויש צורך באימות חתימה עליו עבור שני חותמים המחיר של השרות הנוטריוני יהיה 303 ש”ח כולל מע”מ עבור עותק אחד בעוד שכאשר מדובר בחותם אחד על יפוי כח העלות הסופית תעמוד על 218 ש”ח.

בהקשר זה חשוב להדגיש שמחירי כל הנוטריונים במדינת ישראל הם מחירים קבועים ואחידים שכן העלות נקבעת על פי תעריף הקבוע בתקנות הנוטריונים שמתעדכן אחת לשנה על ידי משרד המשפטים ולאף נוטריון אסור לגבות שכר הנמוך או הגבוה מהתעריף הקבוע בחוק.

מה היתרון בכך שיפוי כח נחתם בפני נוטריון ?

ייפוי כח נוטריוני, אשר נחתם בפני נוטריון, נהנה מחזקת התקינות, מכוח סעיף 19 לחוק הנוטריונים, הקובע :

“אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת. לדברי הנוטריון, ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור”. 

יפוי כח נוטריוני – שרותי המשרד

משרדנו מספק שרותי נוטריון לרבות אימות חתימה על יפוי כח נוטריוני כללי או  יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר. כל שרותי הנוטריון נעשים באופן מיידי ומקצועי ובהתאמה לצרכי הלקוח. במידת הצורך, ניתן לתאם הגעה של הנוטריון לבית הלקוח , לבית חולים, או למוסד סיעודי.

לקבלת שרותי נוטריון לאימות יפוי כח נוטריוני חייגו 03-9309677 או 052-3589798

כתובתנו: רחוב תוצרת הארץ 3 פתח תקווה בסר סיטי בניין T קומה 18 (ליד יכין סנטר).

סגירת תפריט
דילוג לתוכן