ידועים בציבור ביטוח לאומי מה צריך כדי לקבל הכרה?

 

הכרה של ביטוח לאומי בידועים בציבור תתן לבני הזוג את כל החובות והזכויות שהמוסד לביטוח לאומי מקנה לזוגות נשואים. היתרונות העיקריים בקבלת הכרה זו הם בקבלת זכויות סוציאליות: בני זוג ידועים בציבור זכאים לכל הזכויות הסוציאליות של בני זוג נשואים.

 מה הקריטריונים לצורך הכרה כידוע בציבור בביטוח לאומי?

ידועים בציבור הם בני זוג המנהלים משק בית משותף כתוצאה מחיי משפחה ומערכת יחסים אינטימית, קשירת גורל ורצון לחיות יחדיו, לא מתוך צורך אישי, נוחות או כדאיות כלכלית.

כדי להיחשב כידועים בציבור בביטוח לאומי, על בני הזוג לעמוד בקריטריונים הבאים:

  • הם בני זוג בני 18 ומעלה.
  • הם חיים יחד במשק בית משותף.
  • הם חולקים חיים משותפים, כולל שיתוף ברכוש, בחשבונות בנק, בטיפול בילדים ובאחריות כלכלית.

הביטוח הלאומי רשאי לבחון את מעמדם של בני זוג ולהכירם כידועים בציבור גם באופן יזום כשיש לו מידע, שממנו עולה לכאורה, שבני הזוג חיים יחדיו ומנהלים משק בית משותף.

איך לקבל הכרה של ביטוח לאומי בידועים בציבור?

כדי לקבל הכרה של ביטוח לאומי בידועים בציבור, על בני הזוג לעמוד בשלושה תנאים:

  1. בני הזוג הם בני אדם בגירים, בעלי כושר מלא ומשלים לזכויות וחובות.
  2. בני הזוג מתגוררים יחד, מנהלים משק בית משותף ומקיימים חיים משותפים.
  3. בני הזוג אינם נשואים לאנשים אחרים.

בנוסף לתנאים אלו, על בני הזוג להגיש למוסד לביטוח לאומי שאלון ידועים בציבור ביטוח לאומי, בצירוף מסמכים תומכים, כגון:

  • הצהרות משותפות של בני הזוג על מערכת היחסים ביניהם.
  • מסמכים המעידים על ניהול משק בית משותף, כגון חשבונות משותפים, מסמכי דירה וכו’.
  • מסמכים המעידים על חיים משותפים, כגון תמונות, תעודות לידה של ילדים משותפים וכו’.

הביטוח הלאומי רשאי לבחון את הבקשה להכרה כידועים בציבור גם באופן יזום, כאשר יש לו מידע, שממנו עולה לכאורה, שבני הזוג חיים יחדיו ומנהלים משק בית משותף.

עם ההכרה כידועים בציבור, בני הזוג זכאים לזכויות וחובות זהות לזכויות וחובות של בני זוג נשואים, לעניין חוק הביטוח הלאומי וחוקים אחרים שהמוסד לביטוח לאומי מופקד על ביצועם.

בנות זוג שהוכרו כידועות בציבור על ידי הביטוח הלאומי או נשואות במשרד הפנים יכולות לשלוח הצהרת בנות זוג מאותו מין למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריהן או באמצעות האתר, לשם בדיקת זכאות של אחת מהן לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות כעקרת בית .

מצ”ב טופס הצהרת בנות זוג מאותו המין לביטוח לאומי

מתי  צריך לחתום על תצהיר להכרה בידועים בציבור ביטוח לאומי

כאשר בני הזוג מעוניינים לקבל הכרה בביטוח לאומי כידועים בציבור, אך אין להם מספיק ראיות להוכיח את מעמדם, המוסד לביטוח לאומי עשוי לדרוש מהם לחתום על תצהיר. התצהיר יהיה חתום על ידי בני הזוג עצמם וכן על ידי שני עדים המכירים אותם ואת מערכת היחסים ביניהם.

במידה ואתם זקוקים בשירות עורך דין לאימות על תצהיר ידועים בציבור ביטוח לאומי צרו קשר עם משרדנו. לבקשה להצעת מחיר ניתן גם לשלוח ווצאפ למספר 0523589798.

כתובתנו: רחוב תוצרת הארץ 3 פתח תקווה בסר סיטי בניין T קומה 18 (ליד יכין סנטר).

סגירת תפריט
דילוג לתוכן